– Kjøtet på dyret blir som fôret dyret har spist, seier professor Anna Haug

Kristi Himmelfartsdag hadde Nortura samling på Røn samfunnshus. Dit kom professor Anna Haug for å prate om kjøt og helse, før det vart sosialt samvær med grilling.