20.000 kroner i ekstra støtte til Røn samfunnshus

Vestre Slidre formannskap vedtok å bidra ekstra til samfunnshuset, som har fått svekka likviditet etter å ha blitt utsett for ein større svindel i februar.