Gå til sidens hovedinnhold

Roser Fagernes skysstasjon for god tilrettelegging

Artikkelen er over 1 år gammel

Årets tema i aksjonsuken i Norges Blindeforbund handler om ledelinjer. Spørsmål som: Hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan kommer jeg meg dit? Dette er spørsmål som vi alle stiller oss.

FAGERNES: Ekstra utfordrende er det for synshemmede ute i samfunnet eller innendørs i offentlige bygg hvis ikke det er lagt ledende elementer som kan gjøre fremkommeligheten litt enklere.

Ledelinjer er følbare linjer for synshemmede – og gir selvsagt bevegelsesfrihet for gruppen.

Knutepunkt

– Knutepunktet Fagernes skysstasjon har hatt et langt og godt samarbeid med Norges Blindeforbund Oppland når det gjelder ledelinjer. Fra tid til annen så er vi innom og sjekker at gang-sonene er ryddige og intet står i veien på disse linjene sier Berit Moe, daglig leder i fylkeskontoret i Oppland for Norges Blindeforbund.

Hun er svært fornøyd med jobben som Syver Gjevre og mannskap utfører.

– Publikum må få kunnskap om hva dette er slik at de også kan ta hensyn til hvor de setter fra seg eiendeler o.l. Da «brytes» jo informasjonen til den synshemmede.

Planlegges mer tilrettelegging

– På Fagernes mangler det universell utforming på uteområdet. Her er planleggingen igang og det ventes på utspill fra Statens Vegvesen, sier Syver Gjevre, leder for skysstasjonen.

– I de første møtene har selvsagt blindeforbundet vært representert, sier Moe.

Praktisk for alle

Det er ikke bare svaksynte og blinde som synes ledelinjer er nyttige for å finne fram, ifølge en fersk undersøkelse. Undersøkelsen utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund, viser at seende synes ledelinjer gjør det enklere å orientere seg.

Her er de tre stedene som ble nevnt mest:

  • 50 % svarer at en farget linje på sykehus eller andre steder har gjort det enklere å finne fram til bestemmelsesstedet
  • 34 % har opplevd at en linje eller et mønster i gulvet har gjort det enklere å finne fram på flyplasser
  • 25 % har opplevd at en linje eller et mønster i gulvet har gjort det enklere å finne fram til kassen i butikker

Ledelinjer må legges der folk ferdes

På offentlige steder og i offentlige bygg er det krav om universell utforming. Det vil si at omgivelsene skal utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, uten behov for individuell tilpasning. Med andre ord må det være ledelinjer der folk ferdes.

I undersøkelsen oppgir nesten to av tre synshemmede at de har opplevd å være på steder der det burde vært ledelinjer, men ikke er det. Det gjelder for eksempel på vei inn mot bygninger, til heiser og resepsjoner, på åpne plasser, torg og holdeplasser. I tillegg bør det være oppmerksomhetsfelt eller fare-felt der man skal stoppe eller være oppmerksom på noe, eksempelvis et overgangsfelt eller en trapp.

Befolkningen fikk også spørsmål om hvor det ville være til hjelp at det legges ledelinjer. De fem stedene flest svarte:

  1. På sykehus (50%)
  2. På flyplasser (45%)
  3. Til perronger og holdeplasser (33%)
  4. Fram til utgangs-/inngangsdør (29%)
  5. Steder for å finne informasjon (29%)

Kommentarer til denne saken