Rovviltforvaltning og politikk

Av

De som fortsatt tviholder på at ulven er utrydningstruet må snart innse at dette ikke lenger stemmer, skriver fungerende leder i Oppland Bonde og Småbrukarlag, Astrid Olstad, i dette innlegget.