– Ved nyttårsskiftet var det 77.000 som hadde fornyet de gamle plastlaminerte førerkortene, etter våre beregninger var det da drøyt 20.000 som ikke har meldt seg, sier pressevakt Bjørn Lillevolden i Statens vegvesen til ABC Nyheter.

Han sier videre at det er mye som tyder på at disse personene har sluttet å kjøre bil.

Selv om denne gruppen etter 1. januar 2023 ikke har førerrett lenger, kan førerkortene fortsatt fornyes og man får tilbake sin førerrett på kjøretøy, sier Lillevolden.

Dersom noen kjører med utgått førerkort risikerer man et gebyr på 500 kroner.