- Russetiden faller på den mest kritiske, og den viktigste perioden gjennom hele løpet på videregående, sier årets svartrusspresident

Etter en litt annerledes russefeiring enn planlagt for årets avgangelever, er mange nå positive til at russefeiringen legges til etter 17. mai.