Eget dialektskilt på Føsse med S'en opp ned - det ligger det et budskap i

Ryfoss, eller Føsse, er en ordentlig dialektbygd - noe YX Ryfoss gjentatte ganger har understreket i sin profilering og markedsføring. Nå har stedet også fått sitt eget skilt med stedsnavnet tilpasset folkemunne.