Dette skjer etter en ny FHI-vurdering av vaksinenes effekt og bivirkninger hos unge. Anbefalingen, som ble lagt fram fredag, støttes av regjeringen.

Da det i august ble besluttet at 16- og 17-åringer skulle tilbys vaksine, var det anbefalte intervallet i vaksineringen åtte til tolv uker.

– Med bakgrunn i oppdatert kunnskap om vaksineeffekt, anbefales det at intervallet mellom dosene strekkes til tolv uker. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen, uttaler Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet på FHI sine nettsider.