DNT skal drifte «Flye 1389»

Av

DNT Oslo og Omegn gikk seirende ut av konkurransen om å drifte Statens vegvesens servicebygg på Valdresflye som etter planen skal åpnes i 2018.