Det blir ingen asfalt på utsida av Tunneltoppen i år

Av