Samferdselssjefen i Innlandet besøker Valdres-kommunene

Av

Fire dager er satt av til befaringer på fylkesvegnettet i de seks kommunene.