Selger Sanderstølen - hyttesatsinga i området går videre

Tungvektere på eiendom og hyttebygging overtar Sanderstølen. Hyttesatsinga i området går videre.