VANG: Samme dag ble det iverksatt et stort apparat for å teste alle som var innom kafeen i det nevnte tidsrommet for å avklare situasjonen.

De omikron-bekrefta besøkende har ikke bostedsadresse i Vang.

Lørdag 11. desember fikk kommunen melding fra laboratoriet om at smitten på Mjøsvang mest sannsynlig er omikron-varianten, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Prøvene er sendt videre til analyse for å bekrefte dette.

Samme dag fikk kommunen melding om et nytt smittetilfelle som er tilknyttet kafeen.

Kommunen skriver videre at det er utfordrende å skille mellom reelle og potensielle nærkontakter av de som var på Mjøsvang kafe i det aktuelle tidsrommet (30. november til 6. desember).

Vang kommune oppfordrer derfor alle som var på Mjøsvang kafe i dette tidsrommet om å følge de regler og råd som gjelder nærkontakter av omikron-smitte.

Nærkontakt av omikron-smitte:

  • 10 dager smittekarantene
  • PCR-test straks
  • PCR-test på dag 7, om denne er negativ kan karantene avsluttes

Var du på Mjøsvang kafe, betyr det følgende:

  • Var du der 4. eller 5. desember, kan du testes ut av karantene 13. desember.
  • Var du der den 6. desember, kan du testes ut av karantene 14. desember.