Satsing på «Friluftslivets ferdselsårer»: Stier og turveier i Valdres skal kartlegges og ivaretas

Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene
og bruken av dem, sier Ina Syversen i Valdres friluftsråd.

Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem, sier Ina Syversen i Valdres friluftsråd. Foto:

Torsdag vedtok kommunestyret i Nord-Aurdal å støtte prosjektet Friluftslivets ferdselsårer med 50.000 kroner. Målet er at flere skal få muligheten til å oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet, samt å sikre og utvikle ferdselsårene.

DEL

Fagernes: – Målet med prosjektet er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til innbyggerne og tilreisende med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Ved å gjennomføre dette prosjektet med å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer vil arbeid med stier og løyper systematiseres, målrettes og effektiviseres, sier Ina Syversen i Valdres friluftsråd, som har satsingen inne i sin handlingsplan for 2021.

Arbeidet med friluftslivets ferdselsårer er et av tiltakene i Handlingsplanen for friluftsliv som er en oppfølging av stortingsmelding «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet». Det er Miljødirektoratet som er prosjektleder i samarbeid med fylkeskommunene.

Tur er viktig for oss

– Å gå på tur er viktig for folks helse og livskvalitet, og det er et mål for friluftslivspolitikken at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers. For å nå det nasjonale målet om at befolkningen skal utøve friluftsliv jevnlig, kreves god tilgang til turmuligheter og attraktive naturområder. Stiene og løypene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. Dette har vi også sett gjennom denne koronatiden, folk har vært mer ute på tur, sier Syversen.

For alle kommunene

Hun sier at planen vil bidra til å etablere et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftslivet i annen arealplanlegging, og samtidig være en plan for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en bærekraftig måte. Planen vil også sikre god oversikt over hva som bør gjøres og bidra til at aktører får bedre samhandling.

– I Valdres har vi foreslått at alle valdreskommunene deltar. Prosjektet er foreslått som et treårig prosjekt der to kommuner utarbeider en slik plan per år. Arbeidet vil være et samarbeid med Valdres friluftsråd. En plan for friluftslivets ferdselsårer vil være en temaplan som gir en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i kommunen. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for planarbeidet. Ferdselsåre-planene endrer ikke i seg selv ansvaret for stier, ruter og løyper i kommunen, men gir en status og oversikt over hva som gjøres av hvem.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken