Sterk økning i radioaktiviteten i sauekjøtt og melk fra Valdres

Mye sopp fører til økt radioaktivitet i sauekjøttet. Målinger av besetninger i Valdres pågår nå.

Mye sopp fører til økt radioaktivitet i sauekjøttet. Målinger av besetninger i Valdres pågår nå. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Radioaktiviteten i melk og kjøtt fra dyr på utmarksbeite i Valdres har doblet seg de siste ukene. Økt tilgjengelighet av sopp er årsaken.

DEL

VALDRES: Statens strålevern overvåker radioaktiviteten i beitedyr regelmessig om sommeren. Sammenlignet med samme tid i fjor viser målingene av beitedyr i Valdres og nordlige deler av Trøndelag en kraftig økning, skriver Nationen.

- De siste målingene av radioaktivitet (cesium-137) i besetninger i Valdres viser en kraftig økning i forhold til samme tid i fjor, sier forsker i Statens strålevern, Runhild Gjelsvik, til avisa.

De siste målinger av cesium-137 i kumelk fra noen av besetningene i Øystre Slidre og Vang viser en sterk økning av radioaktivitet i slutten av august. Resultater fra Baklia i Øystre Slidre var 264 Bq/kg for lam og 189 Bq/kg for søyer ved måling 23. august 2018.

- Så langt er alle overvåkingsmålinger i år under fastsatte grenseverdier for radioaktivt cesium i Norge. For sauekjøtt ligger denne grenseverdien på 600 Bq/kg og for melk på 370 Bq/kg, understreker Gjelsvik.

Det betyr at dyr som har et høyt nivå av cesium-137 tas tidligere ned fra beite i utmark for å redusere det radioaktive innholdet. Noen få steder kan det bli aktuelt å tilsette kraftfor og saltslikkesteiner et stoff som hindrer opptak av radioaktivt cesium.

Målinger av radioaktivitet på besetninger i Valdres pågår nå. Det lokale Mattilsynet hadde idag ingen som kunne informere om og kommentere lokale resultater. Avisa følger opp saka.Artikkeltags