- Pass på! Nå trekker beitedyr ut i vegen og inn i tunneler

Vegtrafikksentralen advarer mot beitedyr som trekker ut i vegbanen og inn i tunneler for å kjøle seg ned.