Gå til sidens hovedinnhold

- Sauesanking som normalt, tross tørkesommer

Artikkelen er over 3 år gammel

De aller fleste beitelag sanker som normalt i år, tross utfordringene med tørke og lite grasproduksjon på innmarksbeitene.

Fylkesmannen har, etter oppfordring fra rovviltnemnda i Oppland, gjennomført en enkel spørreundersøkelse om kommunenes beredskapsplaner for rovviltangrep og oversikt over beredskapsarealer, samt tidspunkt og organisering av sauesanking høsten 2018. Dette skriver Fylkesmannen på sine nettsider:

"Tørkesommeren 2018 har gitt mange husdyrprodusenter store utfordringer med svært dårlige grasavlinger i juni og juli og for mange har utmarksbeitene vært svært viktige. Normalt er det i Oppland mye organisert sauesank første og andre helg i september. Det ble tidligere i sommer i mange beitelag diskutert å utsette sauesanken. Tilbakemeldingene viser at det i hovedsak gjennomføres sauesank til normalt tidspunkt i år.

Les også

Milliardtap for bøndene

Positiv tilbakemeldinger fra så å si samtlige kommuner om beredskapsplaner for rovviltangrep. Beredskapsplanene revideres jevnlig, og er praktiske og nyttige, og mange av planene er en del av kommunens beitebruksplan.

På spørsmålet om kommunene har oversikt over beredskapsareal, er det stor variasjon i svarene. Mange kommuner peker på at seterkveer og sankekveer kan i akutte situasjoner fungere som beredskapsareal ved rovviltangrep. Enkelte kommuner har i sin beitebruksplan kartfestet arealer som kan være aktuelle som beredskapsareal."

Les også

Kjøpt fôr for 130.000 kroner

Kommentarer til denne saken