Næringsliv og politikere går sammen i redningsoperasjon for kundesenteret-vil betale et forprosjekt

Av

Under Regionstyret på Fagernes onsdag 22. mai ble flere parter enige om å invitere Schibsted til å se på muligheter for å beholde avdelingen på Fagernes.