Om slikt er tilfelle, er det på naturens vegne. Personlig har jeg ingen interesse av å bli mer kjent enn det jeg er gjennom mitt miljøengasjement og skriverier.

Les også

Fred og snøscootere i Vang

Engasjementet ble tent for mange år siden, da jeg så et bilde av havna i Rotterdam i Nederland. Fotografen hadde brukt vann fra samme havnebasseng til å fremkalle bildet han hadde tatt. Tungmetaller i vannet var forklaringen på at det var mulig å sette i gang fremkallingsprosessen. Bildet var både klart og tydelig. «Slik kan vi ikke ha det», tenkte jeg. «Ikke søren».

En kommentar som jeg også merket meg var at scootersaken er en fillesak, som man ikke skal bruke tid og ressurser på. Isolert sett kan vedkommende ha rett i denne saken. En viss liberalisering av scooterbruk i et etablert veinett vil neppe føre til stor naturforringelse. Som alternativ til brøyting av veier gjennom hele vinteren, kan det være miljømessig fordelaktig. En ungdommens liten svipptur utenom etablerte løyper vil heller ikke føre til noen global krise, hverken natur- eller klimamessig.

Les også

Snøscootersaker - svar fra Fred

På samme måte ville heller ikke utbygging av Vinda ha ført til massiv utryddelse av naturmangfoldet i Valdres. Eller bygging av 20 nye høystandardhytter på Aurdalsåsen i et LNF område føre til at fjellskogen blir desimert i Norge. Lupiner kan bare fortsette å vokse til, de er jo så fine. Selv om det blir litt mindre av de andre plantene som også er fine. Skogen min kan bare snauhogges, det er jo tømmer vi trenger. Og den gror jo til igjen. Det er mange eksempler på saker som isolert sett kan virke uvesentlig, også i et naturvernperspektiv.

Naturvernforbundet har som overordnet prinsipp at de skal være seriøse i sitt arbeid for å verne livsviktig natur. Livsviktig for de som «er natur» og bor i naturen, og for oss mennesker som er avhengig av naturens mange økosystemtjenester. Et fagsekretariat sørger for oppdatert kunnskap som beslutningsgrunnlag for forbundets aktiviteter. Overordnet handler dette ikke om isolerte saker, selv om det er de som får mest fokus. Fordi det berører enkeltmennesker, næringer, eller andre interesser enn vern av natur.

Les også

Natur og dyreliv påvirkes ikke nevneverdig, om så i det hele tatt, av at man kjører scooter

FN har uttalt at vi har både en klima- og naturkrise, noe Naturvernforbundet har jobbet imot i mer enn 100 år. Vi har åpenbart ikke lykkes. Fordi det er andre og tydeligvis sterkere krefter enn vern som klarer å overbevise våre politikere om hva som er de riktige valg.

Overordnet handler dette om at det er summen av alle inngrep, alle aktiviteter som er forurensende og energikrevende som har ført til nevnte kriser. Noen vil påstå at vi naturvernere vil ha oss tilbake til steinalderen. Det er jo akkurat det vi ikke vil. Men vi er nødt til å redusere vårt forbruk og våre krav om flere naturinngrep. Ikke minst for at også andre deler av verden kan få sin del av velferden. For stadig flere mennesker. Om vi liker det eller ei.

Les også

«Det kan lett bli «Svalbard-tilstander», som av mange oppleves som en uheldig utvikling.»