Det jeg vil kommentere er din påstand at scooterkjøring ikke har innvirkning på natur og miljø. Det er nok med vitenskapelig dokumentasjon som peker på negative konsekvenser for både plante- og dyreliv. Når det gjelder Svalbard og din erfaring med reinsdyr som ikke flytter på seg, så stemmer det nok. Men en enkeltobservasjon kan ikke være grunnlag for forvaltningen av en aktivitet.

Senere studier har vist at reinsdyr, især simlene, trekker unna områder som er hardt belastet med trafikk, både scooter- og annen trafikk. Derfor argumenterer man for avgrensede traseer, samtidig som man ser at mange ikke bryr seg om dette. Scooterspor helt opp på Operafjellet er ikke uvanlig. Stadig nye traseer tas i bruk. Innover Sassendalen er det traseer på 100 meter bredde med hardpakket snø og is.

Les også

Det er åpenbart at de som har investert i dyre snøscootere vil ha minst mulig regulering

Klimaendringer med skiftende temperaturer over og under null fører til enda større problemer for reinen å komme ned til maten sin. Videre er det registrert en betydelig økning i luftforurensing tidlig på våren, når scootertrafikken tar seg opp. Utslipp fra scootertrafikk kan påvises i overflatejord lenge etter at sesongen er avsluttet.

I Vang er det registrert mer enn 200 snøscootere. Om en liberalisering fører til at de alle tas i bruk, kan det lett bli «Svalbard-tilstander», som av mange oppleves som en uheldig utvikling.