Det ble et stort oppmøte under nasjonaldagen 17. mai på Fagernes. Barnetoget og folketoget startet ved Nord-Aurdal barneskole og gikk fram til Valdres folkemuseum, der det var taler, sanger, leker for barna, kiosksalg og sosialt samvær. Aurdal musikkorps, Valdres Junior Brass Band og 4. klassekorpset spilte i toget.