Gå til sidens hovedinnhold

Se­ni­o­re­ne del­te ut 80.000 kro­ner til gode formål i 2018

Artikkelen er over 2 år gammel

Se­ni­or­gjen­gen på Blå­bær­my­ra del­te ut hele 80.000 kro­ner til uli­ke for­mål i 2018. Pen­ge­ne har de sam­let inn på ulike dug­nads­job­ber i Valdres.

Fle­re gode for­mål

– Det er kjekt å gi litt til­ba­ke, sier sek­re­tær for seniorene, Kjell Ivar Foss­nes.

Det sis­te som Se­ni­or­gjen­gen ga pen­ger til, var Ung i Vald­res, som fikk 10.000 kro­ner. Sjek­ken ble delt ut ved fore­stil­lin­ga i Kul­tur­hu­set den­ne uka. Også Vald­res FK sitt da­me­lag fikk 10.000 kro­ner, mens Lei­rin Ski­løy­per som skal skifte ut lys­pæ­re­ne i lys­løy­pa til led, har fått 5.000 kro­ner i to om­gan­ger.

– Vi er vel rundt 20 se­ni­o­rer som er op­pe­gå­en­de og job­ber nå om vin­te­ren, men to­talt tel­ler vi 32. Gjen­nom­snitts­al­de­ren er 72,36 år, sier Foss­nes.

Det er Kjell Ha­ga­li som er le­der i Se­ni­or­grup­pa og også sik­ker­hets­sjef.

– Vi har fast opp­ga­ve med å være med ar­ran­ge­men­tet rundt Vald­res FK sitt her­re­lag sine kam­per, leg­ger Foss­nes til.

80.000 kro­ner til sam­men

Se­ni­or­gjen­gen har i 2018 delt ut pen­ger til føl­gen­de for­mål: Nytt kunst­gras på Blå­bær­my­ra 30.000 kro­ner, nye ter­ras­se­bord på sit­te­tri­bu­nen 6.000 kro­ner og ny Røde Kors-båre 3.000 kro­ner. Så kom­mer de man­ge dug­nads­ti­me­ne med å hjelpe til med å fjer­ne og leg­ge nytt kunst­gras. Det­te ble an­slått til en jobb til 150.000 kro­ner.

Vi­de­re har Lei­rin Ski­løy­per fått 10.000 kro­ner, Rogne id­retts­lag 10.000 kro­ner, Vald­res FK da­mer 10.000 kro­ner, Ung i Vald­res 10.000 kro­ner, Ida Ei­des min­ne­fond 1000 kro­ner. To­talt 80.000 kro­ner for­delt i 2018.

– I 2018 had­de Se­ni­or­gjen­gen 3.500 dug­nads­ti­mer, blant an­net. un­der Rakfiskfestivalen, Bei­to­sprin­ten, World Cup Bei­to­stø­len, Draumefangaren i Åbjørfossen, DnB cup fot­ball i Stor­hal­len på Lei­ra, fot­ball­sko­len på Blå­bær­my­ra og an­svar for alle hei­me­kam­pe­ne til Vald­res FK, sier Foss­nes.

Kommentarer til denne saken