"Speilsveising" er den mest brukte form for sveising av PE rør av dimensjon over 200 mm.

Ved sveising av PE rør stilles det store krav til sveisingen av disse for at garantien på 100 år skal gjelde. PE-rørene kommer gjerne i 12 meters lengder og sveises et for et til ønsket lengde. En varmeplate blir satt i mellom rør-endene for å varme de opp. Deretter presses rørene sammen under et definert trykk. Selve sveiseskøyten blir da sterkere enn røret ellers.

For å sikre jevn god kvalitet under alle forhold, har Kroon Maskin bygd seg en spesialcontainer. Denne er et mobilt «produksjonslokale» for å kunne sveise rør "innendørs" under optimale og stabile forhold, og flyttes lett mellom anleggsplassene.

Det stilles strenge og omfattende krav til sertifisering av sveiseoperatørene. Det stilles også krav til dokumentasjon, og alle sveiser blir loggført med relevant data og bilde i et system levert av MEF (Maskinenteprenørenes Forbund).

I video under ser vi Odd Joar Skogstad speilsveise 250 mm PE rør.

Se hvordan man sveiser sammen store vannrør som holder i minst 100 år. Video: Erik Eggum