Rogne: I den forbindelse skal det mures flere støttemurer på totalt 1400 m2. Dette tilsvarer 2000 murblokker som er lokalprodusert hos Ryfoss Betong.

Videoen lengre ned i saken viser hvordan murene settes opp.

For å få en varig, god og fin støttemur er det viktig med godt grunnarbeid, nøyaktighet, tålmodighet og ikke minst yrkes-stolthet.

Strekningen ferdigstilles i år.

Se prosessen med legging av støttemurer i Rogne.