En dag i mai gikk reisen vår til en av Innlandets mange mulighetsregioner. Vi fant vakre Valdres, som er preget av spektakulær natur. Med sine inngangsporter til nasjonalparkene, et sterkt reiseliv, landbruk med mange muligheter, et kulturliv i verdensklasse og mange sterke håndverksbedrifter. Kvaliteter som gir både unik identitet og attraksjonskraft for denne regionen.

På vår lille rundtur i denne fantastiske regionen, møtte vi folk med driv, framtidstro og engasjement. Til tross for hva denne pandemien har kostet og krevd av dem. Mye av årsaken til dette finner vi i et sterkt fellesskap.

For i Valdres tror man på nabokommunen, nabohotellet, nabobedriften og naboen. Et fellesskap som viser til tillit. I Valdres har man over mange år bygget en forståelse av at fellesskapet er deres styrke. Det har kommet til uttrykk gjennom solid merkevarebygging og en evne helt utenom det vanlige til å realisere fellesprosjekter innenfor både privat og offentlig sektor.

I Arbeiderpartiet heier vi på fellesskapstenkningen, fordi det skaper arbeidsplasser, velferd og bokvalitet i hele regionen. En utbredt misforståelse er at vi ikke har høykompetanse-arbeidsplasser i Innlandet eller i Valdres, det er veldig langt fra sannheten.

For å lære om utdanningsbehov og næringsliv i Valdres la vi turen innom Valdres næringshage på Fagernes. På innsiden finner vi et mangfoldig bedriftsfelleskap og faktisk Norges eneste fysiske tenketank. Mange kan tenke at dette bare er symbolsk, men man forstår fort at å tenke sammen og samtidig er en suksessfaktor for regionen.

Vi møtte Valdresbedriften WeissTech AS som utvikler og leverer appen Omhu. De har tatt tak i utfordringen ved at man i helse- og omsorgssektoren har stablet permer rundt omkring med mye informasjon i. Fagfolk har ikke hatt tilstrekkelig system på hvordan man på en god og omsorgsfull måte skal kunne gi riktig hjelp til den enkelte. Omhu driftes fra hovedkontoret i Vang og er et digitalt fagsystem som kan gi store gevinster i helse- og omsorgssektoren, og som særlig sikrer virksomme tjenester til den enkelte bruker.

Spenstig innovasjon i IT-bransjen krever systemutviklere og andre med solid digital utdanning og kompetanse.

I Valdres og i mange andre regioner i Innlandet er det mange voksende IT-miljøer. Potensialet for å vokse i fellesskap over hele Innlandet er stort, hvis vi heier på naboen, slik de gjør det i Valdres. WeissTech har vært gjennom en

reise der de har sett et problem, og har stått fjellstøtt gjennom en prosess for å finne nye løsninger. Resultatet har gitt viktig innovasjon og nyutvikling til helse- og omsorgssektoren av nasjonal betydning.

Bredbånd og digital infrastruktur er en helt sentral forutsetning for at WeissTech og andre bedrifter i Valdres og i Innlandet skal kunne vokse og utvikle seg.

Vi kan ikke nøye oss med en 85 eller 90 % dekningsgrad. Bredbånd er avgjørende infrastruktur, som muliggjør spennende bedriftsetableringer, som rigger deltidsinnbyggerens hjemmekontor og fremtidens arbeidsplasser i distrikta våre. Som gründer og medeier av WeissTech AS, Philip Andreas Aspholt-Weisser, så godt sa: «Teknologibedrifter har potensial for å bli den nye distriktsarbeidsplassen». Vi i Arbeiderpartiet mener at det må lages en nasjonal plan. Bredbånd som en avgjørende infrastruktur må være en rettighet på lik linje med strøm. Det vil også være et politisk virkemiddel, for å bekjempe utenforskap i samfunnet da de digitale løsningene er integrert i utviklingen vår.

Hans Kristian Enge, Anne Thoresen, Per-Gunnar Sveen, Ingrid Tønseth Myhr, Mona Stormoen og Inger Torun Klosbøle

Folkevalgte for Innlandet Arbeiderparti