BEGNADALEN: Resultatet av kontrollen kan kalles både nedslående og oppløftende, alt etter hvordan man velger ser på det.

17 førere fikk forelegg for hastighetsovertredelser, og hele seks førerkort ble beslaglagt. Fem av disse gjaldt for høy hastighet, mens et beslag ble gjort som følge av at det ble for mange prikker totalt.

Høyeste hastighet ble målt til 96 km/t i den målte 50-sonen.