Seks dypt takknemlige ordførere takker innbyggerne i Valdres og ønsker god jul