Seks nyregistreringer i Valdres forrige uke

Siste nytt fra næringslivet i Valdres uke 28, 05. juli til 13. juli.