SØR-AURDAL: – Enda har vi to måneder igjen av året og regner med at vi oppnår våre produksjonsmål med god margin. Dette viser at selskapet leverer både på ambisiøse vekstmål og på faktisk produksjon, sier Terje Vedeler, administrerende direktør i selskapet med tre småkraftverk i Valdres.

Nyansettelse

Samtidig som Småkraft setter rekord, ansetter selskapet David Inge Tveito som ny teknisk sjef. Han erstatter Sigbjørn Rabbe som går over i annen stilling utenfor selskapet, opplyses det i pressemeldinga.

– David Inge sin brede erfaring fra kraftbransjen gjør at han er en viktig ressurs hos for oss framover, både for å sikre teknisk integritet på våre 117 kraftverk i produksjon, og med for å påse at de 18 kraftverkene vi har under bygging blir levert i henhold til våre forventninger, sier Vedeler.

Lang erfaring

Tveito, som er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk fra NTNU og har lang erfaring fra ulike posisjoner i Statkraft, Voss kommune og Scanergy, tiltrer stillinga innen 1. februar 2021. Han kommer nå fra en stilling som Senior Asset Manager/utbyggingssjef i Captiva Energi AS, og driver også en gard i Granvin i Hardanger med 120 vinterfora sauer.

– For meg er det spennende å kunne sikre at de store investeringene som er gjort innenfor småkrafta omgjøres til lønnsom produksjon, slik at våre lokale grunneiere som eier fallrettene, og våre investorer, får avkastning på innsatsen, sier David Inge Tveito.

Om Småkraft AS

  • Europas største småkraftselskap med totalbalanse på i overkant av fire milliarder kroner

  • Eier og drifter 117 småkraftverk sammen med over 700 lokale grunneiere i hele Norge

  • 20 ansatte ved kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Flatanger og Harstad

  • Har tre småkraftverk i Valdres: Liaelva, Reinli og Hølera

Selskap med tre småkraftverk i Valdres ansetter ny direktør for forretningsutvikling

Reinli kraftverk leverer nok strøm til 530 husstander: Har investert 100 millioner i Valdres