LEIRA: Det høyeste hastigheten ble målt til 103 km/t. En fører ble i tillegg fratatt førerkortet, da vedkommende etter kontrollen hadde for mange prikker til å beholde det.