44 selvmord i Innlandet hvert år. I tiden etter Ari Behns bortgang har vi sett en større åpenhet rundt temaet

Av

De siste ti årene har det vært 436 selvmord blant innbyggere i Innlandet. I tiden etter Ari Behns bortgang har vi sett en større åpenhet rundt selvmord og psykisk helse, noe som av mange beskrives som positivt.