Semitrailer av vegen på E16 ved Kvismoen

En utenlandsk semitrailer kjørte av vegen på E16 ca. to kilometer vest for Ryfoss i 10.30-tiden i dag. Berging pågår fortsatt.