Fra 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets kommuner.

Man kan stemme i hele landet fram til 10. september, men på valgdagen må man stemme i kommunen der man er folkeregistrert, opplyser Valgdirektoratet i en pressemelding.

Før 10. august sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme.

– Dette markerer starten på valget, sier direktør i Valgdirektoratet Bjørn Berg, i pressemeldinga.

Effektiviserer stemmegivninga

I år sendes valgkort ut digitalt. De digitale valgkortene kan brukes direkte på mobiltelefonen, og trenger ikke å bli skrevet ut.

Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når man skal stemme, men det gjør selve stemmegivninga enklere og raskere, ifølge pressemeldinga.

Man kan imidlertid ikke stemme på nett ved valget, selv om valgkortet er digitalt.

Det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres, og velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere.

Får stemt uten valgkort

Man er imidlertid ikke avhengig av valgkortet for å få stemt ved valget.

– Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved årets stortingsvalg, sier direktøren i pressemeldinga.

I tillegg vil man finne nyttig informasjon om valget på valgkortet.

– Det eneste du ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, så får du stemt, fastslår direktøren.

Sendes til den digitale postkassa

Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS.

De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får fortsatt valgkort tilsendt på papir, ifølge pressemeldinga.