Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet mener mye må bli endra for å sikre bedre fylkeskommuner

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en leder 7. juli spør Avisa Valdres om veien videre for dalføret Valdres og for Innlandet. Det er store spørsmål der Senterpartiet går til valg på et omfattende stortingsvalgprogram med våre svar og løsninger.

Distriktssatsingene våre er mange og store. Kort fortalt handler det om å flytte makt, myndighet og midler tilbake nærmere folk og vekk fra byråkrati og statlig overstyring. Fagfolk i førstelinja må få økt handlingsrom til å gjøre en god jobb. Å løse opp Innlandet, som den tvangssammenslåinga det er, er en viktig del av å få styringa nærmere folk.

Les også

Blir Valdres litt borte i Innlandet?

Senterpartiet er med i posisjon og styrer fylkeskommunen Innlandet. Et av premissene våre for samarbeid med Ap etter valget i 2019, var at det skulle bli jobba med oppløsning. Det står nedfelt i den politiske plattformen partia fant sammen om, som grunnlag for samarbeidet i fylket de neste fire åra.

Videre har Senterpartiet en egen arbeidsgruppe som jobber med konkret oppløsning og grunnlaget for å få det til. Denne gruppa er blant annet jeg med i.

En myte må jeg først som sist avlive hos de som tviler: Det er ikke vanskelig å løse opp. Vi veit mye mer om hvordan det er å drive fylker med videregående opplæring, fylkesveier, tannhelsetjenester, helsesjukepleiere og mye mer i Oppland og Hedmark fylker enn vi veit om å drive det i storfylket Innlandet. Til og med den nye fylkesrådmannen har uttrykt bekymring rundt mastodonten sin videre utvikling i fylkestinget. Heller ikke Senterpartiet som har en hånd med på rattet i storfylket, ser Innlandet fylkeskommune som framtidsretta.

Samarbeidet vi har på tvers av dalfører, grender og vannveier har alltid vært og vil alltid være viktig. Men, organiseringa av fylkeskommunene handler først og fremst om tjenestene fylket har ansvar for. Her ser vi at et mindre geografisk område enn Innlandet, som er på størrelse med landet Danmark, er mer fornuftig. Det vil også stemme mer over ens med annen inndeling av offentlige funksjoner og grenser, for eksempel stortingsvalgkretsene.

Når det kommer til gjennomføring av oppløsninga, er vi ydmyke for at velgerne må si sitt. Da regionreformen med flere tvangssammenslåinger ble vedtatt i Stortinget, var det gjennom en vaklende flertallsenighet mellom sentrumspartier og høyresida.

Etter stortingsvalget 13. september håper vi på et ganske annet stortingsflertall med flertall for oppløsing av de fylkene som søker. Vår arbeidsgruppe gjør nå et forarbeid på oppløsinga, før vi vil kunne gå videre med konkrete initiativ for folkeavstemning og deretter formell søknad fra fylkeskommunen til staten og endelig vedtak i Stortinget.

Folk skal få si sitt, det er en forutsetning for å løse opp tvangssammenslåinga. Og fylket skal ikke tilbake til sin tidligere form. Senterpartiet mener mye må bli endra for å sikre bedre fylkeskommuner. Vi trenger en storstilt satsing for bedre videregående skoler der flere får fullført med verktøy for å mestre livet.

Senterpartiet vil ha en reell prioritering av og satsing på yrkesfag og høyere yrkesfaglig utdanning i fagskolene. Desentralisert høyere utdanning, karrieresentre og regionale forsknings- og utviklingsmidler har vi en plan for. I tillegg må fylkene blant annet få økonomi for å sikre blant annet tetting av «blomsterhullene» i fylkesveier omtalt i avisa Valdres.

Men, fylkene er ikke bedre enn det staten gjør det. Med et nytt stortingsflertall og en potensiell ny regjering etter valget, vil Senterpartiet få til merkbar endring med tjenester nær folk – også de fylkeskommunale. Vi vil Oppland!

Kommentarer til denne saken