Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet og jordvern

Jeg ser med glede at avisa Valdres er blitt opptatt av jordvern. En leder stiller seg undrende til at Sp lokalt ikke er det og at Sp stadig møter seg selv i døra.

Jeg minner om at Sp blant annet for et par år siden var opptatt av å verne jorda i Heggenes-sentrum og var imot nedbygging av kanskje den beste matjorda i Øystre Slidre, ved plassering av det nye Helsetunet der det ligger i dag. Det var svært lite fokus på jordvern fra avisa den gang. Men da var det riktignok en annen ansvarlig redaktør og ikke minst et annet parti som regjerte i Øystre Slidre. Sp var sterkt imot plasseringen, sammen med H, men ble altså nedstemt.

Lederen sitt innlegg har utspring i en søknad om å få omdisponert et lite område av et landbruksområde til å sette opp en bolig i Volbu. Lederen mener at Sp møter seg selv i døra fordi Sp lokalt ikke følger Sp nasjonalt.

Om avisa og Statsforvalteren i Viken hadde tatt seg bryet verdt og besøke området det er omsøkt om, ville de sett at det omsøkte området er bratt og består hovedsakelig av en bergknaus. Kartet stemmer ikke helt med terrenget rett og slett. Formannskapet var på befaring og de var samstemte i sitt vedtak.

Det er for meg forunderlig at Statsforvalteren i Viken går imot å bygge ned dette lille området med den argumentasjonen som blir gjort, da Statsforvalteren selv forvalter et område med storstilt nedbygging av prima landbruksjord til vei, tog, boliger, industri osv.

Det vises og til at det kunne skape presedens ved å si ja til boligbygging i området. For oss som var på befaring kunne vi se at det allerede var flere boliger som var bygget i eller nær inntil landbruksjord fra tidligere. Og landbruksjord som var langt bedre stilt enn det som omtales i denne aktuelle saken.

Sp er for jordvern og Sp vil fortsatt jobbe for at jord ikke bygges ned, lokalt og nasjonalt. Men vi lokalt må kunne bruke hodet og med fornuft. Garden, jorda eller beite i dette tilfellet vil ikke bli forringa om de som har dreve jorda og garden i snart en mannsalder får bygge boligen sin på den omsøkte plass. Sp tror på det enkelte individ og har full tillit til at søkeren ikke med vitende og vilje vil forringe garden sin.

Les også

Når skal det bygges ned matjord?

Kommentarer til denne saken