Femtekandidat i Øystre Slidre Sp, Morten Steinsrud, tar opp eiendomskatt

TAR OPP EIENDOMSSKATT: Morten Steinsrud, 5.-kandidat til kommunevalget for Øystre Slidre Senterparti.

TAR OPP EIENDOMSSKATT: Morten Steinsrud, 5.-kandidat til kommunevalget for Øystre Slidre Senterparti. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Eiendomsskatt er en sak som opptar mange, med rette. 60 % av eiendomsskatten skal gå til næring og næringsutvikling, resten til administrative tjenester. Idag er skatten på 2 promille. For næring er den 7 promille. Senterpartiet i Øystre Slidre har programfestet å redusere eiendomsskatten for næring til samme nivå som for hus og hytter. Vi har overhodet ingen planer om å øke satsene. Om da ikke dagens regjering kutter i rammetilskuddene og overføringene til kommunene ytterligere enn de allerede har gjort.

Mange hytteeiere er imot denne skatten. Det er klart at de er den gruppa som merker denne skatten mest. De skriver i leserinnlegg om hvor meningsløs den er og hvor lite man får igjen for den. Jeg forstår frustrasjonen om man ikke får rett informasjon, eller ingen informasjon i det hele tatt. Og der må vi som politikere ta mer ansvar.

Om man ser på siste vedtatte budsjett og økonomiplan for Øystre Slidre, ser vi at kommunen har vesentlige økonomiske muskler til å utvikle kommunen i riktig retning. Mye takket være god økonomisk administrativ styring, men og at eiendomsskatten gir kommunen et helt annet handlingsrom. Det nye helsetunet reiser seg i disse dager og snart skal lånet begynne å nedbetales. Det har vi i dag økonomiske rammer til, uten å måtte kutte i tjenester. Det er ikke mange kommuner forunt. Et stort nytt ungdomshus står ferdig med uteområde. Vi har en offensiv satsing på utbygging av kommunalt vann og avløp. En viktig faktor for klima og miljø, samt beredskapsmessige forhold. Dette er en vesentlig og viktig post i investeringsbudsjettet. Det samme viser tall for asfaltering av kommunale veger. Vi tok også ferdigstilling og asfaltering av gang og sykkelveg fra Helsesportsenteret til Myhre Gard, og foreslo for fylkeskommunen at vi kunne forskuttere opprustning av vegen til Lykkja.

Så til våre gode fritidsbeboere. Jeg skal prøve å gi en oversikt hva du som besøkende og deltidsinnbygger kan glede deg over hva eiendomsskatten går til, spesielt hva som blir avsatt direkte mot reiselivet og tiltak som kommer reiselivet til gode. Alle tall er hentet fra vedtatte budsjett og økonomiplan for Øystre Slidre kommune 2019–2022.

  • Først har vi noen regionale samarbeidsprosjekt som vi er med på. Dette gjelder blant annet støtte til Valdres Natur og kulturpark og Visit Valdres. Dette utgjorde i 2019, 1,5 mill.
  • På kommunale prosjekt og prosjektdeltaking så er det avsatt til Velkomstsenter Beitostølen, (infrastruktur og husleie). Dette utgjør i 2019, kr 850.000,-. Det er satt av kr 170.000,- i året, fram til 2022.
  • Infrastruktur og stedsutvikling. Det er satt av 2 mill. i året til sentrumsutvikling på Beitostølen fram til 2022. I tillegg kan det nevnes at for 2019 ble det bevilget 2,9 mill. til bredbåndsutbygging.
  • For gjennomføring av ski og løypeplan ble det avsatt 2 mill. i 2019, videre fram til 2022. Dette innbefatter skibru, stisykkelløypeprosjekt, rullestolsti og fiskeplass ved Rypetjernet.
  • Så til slutt drift av fellesgoder. Her inne ligger løypeleie, skiløypekjøring, støtte til drift av Beitostølen utvikling, utbedring av skistadion, arrangementsstøtte, snøhauglagring, leie Beitostølen Stadion, vedlikehold av sti og løyper osv. Dette utgjør i 2019, 2,9 mill. Omtrent likelydende beløp er satt av i økonomiplan årlig fram til 2022. Det kan nevnes at i 2016 var tilskuddet til skiløypekjøring kr 250.000. I 2019 er den kr 750.000,-
  • Det som ikke er nevnt her over, går til blant annet div. tiltak i landbruket og tilskudd til vatn og avkloakkering. (påkopling fra privat anlegg til kommunalt). Dette utgjør mellom 2–3 mill. årlig.

Så til en tjeneste som vi som kommune er pliktig til å gi, men som ikke mange tenker over. Det er at du som er fritidsboende har rett på helse og omsorgstjenester i den kommunen du oppholder deg i. Dette vil si at om du blir syk eller er pleietrengende og velger å oppholde deg i lengre perioder på fritidsboligen, så plikter vi å gi deg gode og trygge helsetjenester. Dette gjør vi med glede, men vi må ha gode økonomiske rammer for å klare det. Flere og flere «hyttekommuner» har fått erfare at det er et økende behov for slike tjenester til sine fritidsbeboere. Derfor er det viktig at vi som politikere er på framfot, tenker langsiktig og dermed er klare til å gi gode tjenester til alle. Det må nødvendigvis koste noe, men jeg håper og tror at både fastboende og fritidsboende, vil være godt fornøyd med de tjenester Øystre Slidre kommune leverer framover og den utvikling vi tar.

Morten Steinsrud

5.-kandidat til kommunevalget

Øystre Slidre Senterparti

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken