Innstilt som sentralstyremedlem i senterungdommen

Synne Lerhol (28) er innstilt som sentralstyremedlem når det skal velges nytt sentralstyre i senterungdommens 70. landsmøte 8.-10. november. I tillegg er Lerhol vara til bystyret i Oslo etter høstens kommunevalg.