Foreldre sliter med å få feriekabalen til å gå opp – etterlyser SFO-tilbud i ferier

Flertallet av valdreskommunene tilbyr SFO i ferier dersom interessen er stor nok, men i Nord-Aurdal kommune finnes det ingen slik ferieordning. Foreldre i kommunen fortviler over situasjonen.