Shell Fa­ger­nes om­set­ter for ti mil­li­o­ner kro­ner i året, men det var før de pus­set opp ute og inne

Dag­lig le­der for Shell Fa­ger­nes, Rune André Kvær­na, er godt for­nøyd med to­tal­re­no­ve­rin­ga av ben­sin­sta­sjo­nen på Fa­ger­nes. Fredag var det kaf­fe­slab­be­ras og of­fi­si­ell åp­ning av de nye lo­ka­le­ne.