Sivile politibiler satt inn i overvåkingen av trafikken

Up-sjefen har vært ute på Twitter og oppfordret folk til å kjøre pent. sentralt Lensmann Kristoffer Magnus Tessem sier at politiet i Valdres har det samme fokuset.