Andre steder er farenivået senket til gult. Ikke her. Likevel er jeg ikke veldig bekymret for døgnet som kommer. Vi har ikke fått melding om noen hendelser knyttet til flom. Vi ser jo at bekker og elver har mye vann og at det er enorme krefter i sving. Men værmeldingen tilsier ikke at vi skal få mer regn enn det som er varslet tidligere. Og da skal dette gå bra, sier leder for Sivilforsvaret i Valdres, Jan Erik Mathisen.

-Våre mannskaper er varslet om at de kan bli kalt ut på kort varsel, men vi har ikke folk ute på jobb noe sted. Og jeg tror ikke det skal bli nødvendig heller, slik situasjonen er akkurat nå, sier han.