BJØRGO: Som nevnt var fokuset for denne kontrollen ruspåvirket kjøring. 124 førere ble kontrollert, og ingen av disse ga utslag.