Sjeldan har Vang vedteke eit så ekspansivt budsjett: Brukar 50 mill. til investering i 2021

Sjeldan har Vang vedteke eit så ekspansivt budsjett som denne gongen. Det er ekspansivt på den måten at det skal investerast tett oppunder 50 millionar i 2021.