Påstanden om at jeg skulle ha blitt opplyst av Valdres Sparebank om Finanstilsynets mulighet til å oppheve taushetsplikten ved første hevendelse i sommer, vitner om hvor desorientert Heen er om saken.

Les også

Lovverket pålegger Valdres Sparebank taushetsplikt

Min først henvendelse til banken angående innsyn i bankkontoen til Hans Salomon fant sted i februar 2021. Jeg har fått to svar fra banken, som jeg siterer fra her.

I epost fra administrerende banksjef Arnfinn-Helge Kvam 19. februar skriver han at: "Det vises til anmodning om innsyn i historiske bankprotokoller. Beklager at det har tatt noe tid med tilbakemelding, men har måtte sjekke med jurister om det i dette tilfellet kan være noe unntak fra taushetsplikten.

Vi har konkludert med at vi må avslå deres anmodning om innsynet. Dette gjøres med bakgrunn i finansforetaksloven § 16-2, som også gjelder etter en kundes død. Videre er det to tidligere avgjørelser i Finansklagenemda som understøtter dette."

I den andre eposten fra 13. oktober skriver Kvam følgende: "Forespørselen endrer ikke den juridiske vurderingen på at dette er opplysninger som vi kan gå ut med. Beklager dette."

Hvor leser Heen den påståtte orienteringen?