VESTRE SLIDRE: Vestre Slidre kommune melde tysdag at fleire skuleelevar hadde hatt positive hurtigtestar dei siste dagane, men at dei enno venta svar på PCR-testar.

Desse er det onsdag kome svar på. Det er blant dei som vart PCR-testa i kommunen måndag, påvist elleve nye smitta. Av desse er sju elevar på mellom- og ungdomssteget ved Vestre Slidre skule.

«Smitteveger er kjente. Tiltak utover det vanlege blir å fortsette testinga jamleg til alle elevane som er aktuelle å teste testar negativt. Vi ventar fortsatt på eit par testsvar når det gjeld skulen», melder Vestre Slidre kommune på si heimeside onsdag ettermiddag.