Sce­na­rio: Eks­plo­sjonsartet brann i Åbjø­ra kraft­verk, to mann hardt skadd

Tirs­dag var nød­eta­te­ne på øv­el­se igjen, men den­ne gang i Åbjø­ra kraft­verk. "Eks­plo­sjonsartet brann og to mann hardt skadd", var sce­na­rio­et som Nord-Aurdal brann­ve­sen og po­li­ti­et i Vald­res måt­te ta tak i.