Skal bruke suksessfaktorar frå Vang til å hjelpe distrikstkommuner i Bulgaria

Vang skil seg på fleire måter positivt ut blant norske distriktskommunar. Det har ikkje gått umerka henn. No skal Telemarksforskning og KS bruke suksessfaktorar frå kommunen til å hjelpe andre distriktskommunar på beina – i Bulgaria.