Skal stå fer­dig i ok­to­ber: Bygger hall til 7 mil­li­o­nar på Lei­ra

Det er stor byggeaktivitet på Lei­ra for tida. Det al­ler ny­as­te pro­sjek­tet er byg­ging av ny verk­stad­hall til Via­nor.