Skap­te ny ake­vitt på fjell­tu­rar mel­lom Da­ne­bu og Bjør­go­var­den

Hyt­te­ei­gar Hall­vard Ystad i Et­ne­dal har laga ein ake­vitt som i slut­ten av april vart ein del av bes­til­lings­ut­va­let på Vin­mo­no­po­let – og den er del­vis pøns­ka ut i Et­ne­dal.