Nådde kravet om 1 million for å utløse støtte fra fylkeskommunen - gir rom for å lyse ut to stillinger til våren

Det er fortsatt optimisme i Skaperkraft Valdres, dette til tross for avslag på støtte da Sør-Aurdal og Etnedal vurderte forslaget i budsjettmøtene før jul. – Mange tror Skaperkraft Valdres er et synkende skip, ifølge Gudbrand Silvet Heiene.